383 ens catalans gaudeixen del servei de seu electrònica del Consorci AOC

seu-e-aj-tortosa

Seu-e al web de l’ajuntament de Tortosa

El servei de seu electrònica del Consorci AOC (SEU-e) ha assolit a inicis del 2015 el nombre de 383 ens públics catalans donats d’alta al servei, d’entre els quals 249 en són usuaris actius.

En relació amb la tipologia d’ens, 20 ens són ajuntaments són de municipis de la franja compresa entre els 10.000 i els 40.000 habitants, 19 entre 5.000 a 10.000, 172 de menys de 5.000 habitants i 38 d’ens diversos (Consells Comarcals, Organismes autònoms, Patronats, etc.).

Entre les novetats d’aquest darrer mes de gener cal remarcar la publicació de les SEU-e dels ajuntaments de Tortosa, Premià de Mar i Camprodon.

Per altra banda, també cal destacar el fet que el nombre total de visites rebudes al servei SEU-e ha ultrapassat per primera vegada el sostre de 35.000 visites, d’entre les quals encapçalen el rànquing l’Ajuntament d’Igualada (3.434), l’Ajuntament de Sant Just Desvern (2.188) i l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (1.854).

Podeu consultar la resta de dades d’activitat del servei a l’informe mensual.

X