S’obre el termini per justificar les despeses dels projectes subvencionats dins la convocatòria FORM per al 2013

Podeu trobar a l’EACAT el formulari i la tramesa per justificar les despeses dels projectes subvencionats dins la convocatòria per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals, 2013. El nom del servei a EACAT és TES-ARC-Subvencions

X