Configuració d’avisos de recepció de trameses a EACAT

Els usuaris d’EACAT podeu configurar de manera individual els avisos, per correu electrònic, relacionats amb la recepció de trameses, al vostre ens, dels serveis de la plataforma.
Recordeu que, si voleu rebre avisos al vostre correu electrònic de les noves entrades al registre del vostre ens, heu de comprovar que teniu activat el sistema d’avisos d’EACAT, tal i com s’indica a continuació:
El sistema renovat de gestió d’usuaris d’EACAT, posat en marxa al desembre de 2013, inclou un formulari específic per a tots els usuaris de la plataforma, siguin o no gestors d’usuaris, que us permet conèixer tota la informació que té l’EACAT del vostre compte d’usuari i també us permetrà la possibilitat d’administrar alguna d’aquestes dades. Podeu accedir a aquest formulari fent clic a la pestanya Configuració de la plataforma.
En aquest apartat, trobareu la relació de tots els serveis del catàleg d’EACAT a on pots accedir, juntament amb el detall dels rols que teniu assignats per a cada servei. Si necessiteu consultar si teniu accés a un servei determinat, podreu utilitzar el cercador per localitzar ràpidament el servei i consultar els permisos que teniu en ell.
Si heu activat la subscripció d’avisos podreu decidir de quins serveis realment voleu obtenir l’avís (p. ex. serveis de tramitació, e.FACT, e-TAULER, etc.). Per fer-ho heu d’activar la icona amb forma de campana que apareix al costat del nom del servei.
X