Noves funcionalitats de la plataforma iArxiu – Octubre 2013

Amb l’objectiu d’anar adaptant l’iArxiu a les necessitats de les administracions catalanes, el passat 29 d’octubre es va desplegar una nova versió de la plataforma iARXIU que inclou les següents millores:

 • Millores en la transferència/ingrés i consulta de fitxers grans gràcies a la implementació de nous mètodes que permeten gestionar-los d’una forma eficient i evitant els problemes de rendiment i de memòria de la plataforma. Tot i així, s’han definit uns límits raonables i adients a les necessitats dels usuaris del serveis:
  • Es permeten migracions de documents fins a 100 MB.
  • Es validen documents signats pdf fins a 35 MB (a partir d’aquesta mida s’ingressaran però no es validaran les signatures)
  • Es permeten ingressos de documents/expedients mitjançant la web i pel mètode upload del servei web fins a 500 MB.
 • Actualització dels clients Java i .NET, així com de la documentació associada, per aquells usuaris que consumeixin els serveis web de la plataforma. Es manté la compatibilitat amb la missatgeria anterior en la majoria de casos. Bàsicament s’ha afegit:
  • Servei web d’ingrés: la possibilitat de treballar asíncronament amb fitxers comprimits en format ZIP. Això permet alleugerir el pes dels fitxers des del client fins al servidor, optimitzant-ne l’ample de banda i el temps de pujada i baixada. En concret, s’ha afegit la possibilitat d’incloure fitxers ZIP en el mètode d’ingrés d’upload.
  • Servei de consulta: S’ha creat un servlet de descàrrega per descarregar el fitxer que abans viatjava dins la pròpia resposta. Aquest canvi esdevé necessari quan es desitja treballar amb fitxers grans o molt grans i s’aconsegueix fent que la resposta no inclogui directament el fitxer, sinó un tiquet amb el qual després obtenir el fitxer, en una operació separada, mitjançant el servlet de descàrrega.
  • Aquest canvi afecta a les classes GetAuthenticCopyRequestTest, GetBinaryRequestTest, GetZipPackageRequestTest, MigrateBinaryTest i a la classe GetPackageRequestTest ja que no cal especificar si incloure els binaris o no ja que no està suportat.
 • Actualització dels manuals d’usuari i dels vídeos tutorials del servei que estan penjats al Canal Youtube del Consorci AOC: aquí
 • I també s’han corregit diverses incidències menors relacionades amb la gestió i administració de les plantilles.
X