Noves funcionalitats de l’iArxiu (Desembre 2013)

Amb l’objectiu d’anar adaptant l’iArxiu a les necessitats de les administracions catalanes  el passat 10 de desembre es va desplegar una nova versió de la plataforma iARXIU que inclou les següents millores:

  • Millores en el registre d’accions
  • Generació d’un informe (Excel) dels resultats d’una cerca en el menú de consulta
  • Millores en l’ordenació dels documents que formen part d’un expedient
  • Canvis en les polítiques de disposició: control camps a informar quan es dóna alta/modifica una política
  • Millores en polítiques de migració: incorporació del format PDF/a i racionalització formats suportats

Per conèixer en més detall aquestes millores podeu consultar el següent document:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

X