L’Ajuntament de Terrassa publica una “Guia de digitalització de documents”

L’Ajuntament de Terrassa ha publicat una Guia de digitalització de documents, que té per objectiu establir les pautes de treball i els criteris a seguir per tal de garantir els millors resultats en la digitalització, uniformitzar els protocols d’actuació i l’ús de la tecnologia adequada en qualsevol projecte de digitalització que es porti a terme a l’Ajuntament de Terrassa.

Aquesta guia té com a finalitat assegurar la fiabilitat, la integritat, la usabilitat i la conservació dels documents digitals i definir el procés de digitalització i compulsa electrònica dels documents des del registre general d’entrada.

X