Publicada la versió 2.4 de l’eina web de signatura-e

El Consorci AOC ha publicat una nova versió de l’eina web de signatura-e que, respecte a la versió anterior, incorpora un parell de noves funcionalitats, correccions i/o millores de comportament així com una disminució de la mida de les llibreries.

L’eina web de signatura-eEs tracta d’un applet per a la versió 1.5 (o superior) de la màquina virtual de Java, que facilita la integració de la funcionalitat de signatura electrònica en aplicacions web i que permet signar diferents formats de documents amb diferents formats de signatura.

La seva utilització redueix els esforços econòmics de les administracions públiques a l’hora de desenvolupar les seves aplicacions, facilita l’ús dels certificats digitals en les aplicacions i minimitza l’impacte de la integració de la signatura electrònica en aquest tipus d’aplicacions, introduint la signatura electrònica en els tràmits administratius de forma dinàmica i senzilla.

L’eina web de signatura-e va dirigida a qualsevol aplicació web de les administracions catalanes que requereixi de signatura electrònica amb diferents formats. Està disponible des del 2006.

Novetats de la versió 2.4 de l’eina web de signatura-e

Els canvis que inclou aquesta nova versió són:

  • S’han compilat totes les llibreries de l’applet sense incorporar la informació resultant de l’eliminació d’errors per disminuir la mida total de les llibreries, que han passat de 7MB a 5,8MB.

  • S’ha afegit la possibilitat de generar una signatura en un PDF fent-la visible en totes les planes (s’ha de passar com a paràmetre el número de plana -1). També s’han agregat les traduccions per als textos de la capsa de signatura en signatures visibles dins de PDF (date, reason, location i digitally signed) perquè surtin en català o castellà en funció de l’idioma seleccionat en la configuració de l’applet.

  • Com a novetat, s’ha incorporat la funcionalitat d’exportar el certificat en base64 del magatzem seleccionat. Es fa amb una nova crida javascript. Aquesta crida està disponible tant amb el mode normal com amb el mode incrustat (embedded).

  • A més, es mostra una finestra emergent amb un error en cas que s’hagi introduït una contrasenya incorrecta per a una llibreria PKCS#11 o per al magatzem de Firefox; s’han modificat els logos i s’ha optimitzat la codificació del retorn js_event per a millorar els temps de resposta en cas que s’esperi el retorn de la signatura en un event javascript.

  • S’afegeixen a la distribució els exemples següents per provar les noves funcionalitats:

Exemple 26: Signatura d’un PDF visible en totes les planes. Exemple 27: Exportació d’un certificat. Exemple 28: Exportació d’un certificat en mode embedded.

A l’enllaç següent trobareu el manual d’ús de l’eina web de signatura-e v2.4

X