Modificació de la llei de trànsit: nou termini d’obligatorietat