Modificació de la llei de trànsit: nou termini d’obligatorietat

El passat divendres 25 de maig el Consell de Ministres va aprovar el Decret-llei 19/2012 que modifica la llei de trànsit. El punt més destacat és que es dóna una pròrroga a les administracions locals fins el 25 de maig de 2014 per notificar per via electrònica les sancions de trànsit i  les publicacions al TESTRA.

No obstant, des del Consorci AOC seguim treballant amb totes les administracions locals implicades perquè finalitzin les tasques d’implantació i posin en marxa aquest servei, atès que disminueix substancialment els costos de notificació en comparació amb les notificacions practicades en paper i per tant representa un estalvi important per a les administracions.

Recordeu que al web del Consorci AOC (apartat e-NOTUM) hi trobareu tota la informació.