L’Ajuntament de Girona usuari de la subhasta electrònica

Aquest passat mes d’abril, l’Ajuntament de Girona va realitzar una subhasta electrònica utilitzant l’eina o aplicatiu que posa a disposició la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) de forma gratuïta per a tots aquells ens que la vulguin utilizar.

L’objecte de la subhasta del municipi de Girona va ser el subministrament de flor de temporada per a la ciutat, en concret per al subministrament de flors de temporada de primavera/estiu (d’abril a setembre) i tardor/hivern (d’octubre a desembre) amb destinació als parterres dels jardins de la Devesa, jardineres d’alguns carrers i els parterres del cementiri del carrer del Carme. L’estalvi obtingut i el resultat de la subhasta ha estat força satisfactoris, segons els comentaris realitzats des del Servei de Contractació i Compres de l’Ajuntament gironí.

L’Ajuntament de Girona realitza subhastes electròniques des de l’any 2004. En concret s’han realitzat 33 subhastes que han suposat un estalvi acumulat important. Girona ha utilitzat la subhasta electrònica per a l’adquisició o arrendament de maquinari informàtic (ordinadors), equipament informàtic, adquisició de paper, flors, arbres i plantes, senyals de trànsit i pintura per a vialitat, entre d’altres, i aposta decididament per aquest sistema d’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en la tramitació administrativa.

X