La Plataforma de serveis de contractació pública incorpora noves funcionalitats

Amb l’objectiu de finalitzar la construcció del sistema integral de contractació electrònica el Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha publicat l’Ordre ECO/58/2012 per la qual s’incorporen a l’esmentada Plataforma noves funcionalitats complementàries com la creació d’un perfil de licitador; un espai de trobada d’empreses fomentant la seva col·laboració per accedir a licitacions; i una bústia d’innovació on les empreses podran fer arribar als compradors públics novetats tecnològiques; així com noves eines necessàries per a la presentació electrònica de proposicions, com el sobre digital i la subhasta electrònica.

El Consorci AOC col·labora amb la Plataforma de serveis de contractació pública amb l’objectiu que els ens locals que hi estiguin interessats puguin utilitzar-la. Podeu veure la informació del servei aquí.

X