Article interessant sobre “Transaccions electròniques segures a la Unió Europea”

En el post de data 8 de juny de 2012 en aquest blog es va donar a conéixer la nova proposta de reglament de la UE per a regular la identitat electrònica i la prestació dels serveis de confiança relatius a les transaccions electròniques segures al mercat interior europeu.

Us adjuntem un article d’opinió interessant de Miguel Álvarez, Manager de Programa de la DG d’Informàtica de la CE.

X