Registre telemàtic: nou projecte del Consorci AOC

El projecte, adjudicat mitjançant concurs públic, té com a objectiu dotar a l’Administració local d’un registre d’entrada i sortida, tan presencial com telemàtic, amb capacitat per enllaçar amb gestors d’expedients i d’altres sistemes d’informació de les corporacions amb connectors estàndards.

La Diputació de Tarragona i els ajuntaments de Mataró i Reus són agents actius del projecte així com els ens que portaran els pilots. El fet que hi estigui implicada una Diputació comporta l’adhesió de 65 ajuntaments més.

La previsió és que aquest servei estigui operatiu a partir del segon trimestre de 2007. El Consorci AOC s’avança així a l’adequació del marc jurídic que establirà la Llei per a l’accés electrònic dels ciutadans a les administracions públiques. Per la seva banda, la resta de registres ja existents s’hauran d’actualitzar.

Tècnicament aquesta aplicació web pot funcionar en dues modalitats: instal·lada a les màquines d’una administració local o bé dins la plataforma eaCAT . És tracta d’una aplicació web que pot ser instal·lada als sistemes propis (sobre servidors d’aplicacions i de base de dades de programari lliure i també sobre alguns productes comercials) o bé accedida via web a la que es serveix en mode ASP des d’un ens supramunicipal.

Capacitat d’integració

El motor de registre es pot integrar amb qualsevol eina de gestió o de tramitació telemàtica mitjançant el catàleg de serveis web (7×24) que el Consorci AOC ofereix. Aquests serveis permeten fer assentaments i recerques sobre el llibre de registre i integrar el servei de registre telemàtic amb els projectes de notificació telemàtica, e-TRAM i eaCat.

El registre telemàtic actua definint interfícies estàndards per accedir a bases de dades pròpies de cada ens per estandarditzar orígens/destinacions, interessats, etc.

L’accés a aquests serveis web es realitza sempre a través d’un canal segur xifrat i signant electrònicament totes les operacions per garantir el no repudi.

X