El Consell Comarcal del Baix Penedès s’adhereix a diferents projectes del Consorci AOC

El passat dimecres 21 de juny, i en el marc de les diades AOC organitzades conjuntament per el Consorci AOC i el Consell comarcal, es van signar dos convenis de col·laboració amb el Consell comarcal del Baix Penedès. Un d’ells fa referència a la implementació del mòdul de tramitació telemàtica municipal e-TRAM, un dels projectes del Consorci Administració Oberta de Catalunya i l’altre conveni, amb l’Agència catalana de Certificació, ens autònom que depèn del Consorci AOC, permetrà que el Consell Comarcal del Baix Penedès esdevingui entitat de registre col·laboradora idCAT. És a dir, podrà validar la identitat digital dels ciutadans i ciutadanes.

El conveni d’adhesió a l’e-TRAM va ser signat pel Sr. Benet Jané i Palau, president del Consell comarcal del Baix Penedès i pel Sr. Joan A. Olivares i Obis, director gerent del Consorci AOC.

L’ e-TRAM és el mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet integrat a la plataforma del Consorci AOC. La via d’accés a aquest servei és mitjançant el web de l’ajuntament que s’hagi adherit al projecte e-TRAM.

El conveni de prestació de serveis de certificació digital idCAT el van signar el Sr. Benet Jané i Palau, president del Consell comarcal del Baix Penedès i el Sr. Jordi Masias, director gerent de l’Agència Catalana de Certificació.

La identificació digital permet al ciutadà dur a terme tràmits telemàtics amb l’administració pública de manera segura, garantint la identitat de l’emissor i la integritat de la informació. L’idCAT es basa en un certificat digital reconegut, que es pot aconseguir a través del web www.idcat.net i que s’emmagatzema a l’ordinador del ciutadà. Amb aquest es poden realitzar tràmits amb l’ajuntament i administracions públiques en general, tant catalanes com de l’administració general de l’estat, com per exemple instàncies, garantint la mateixa validesa jurídica que en el tràmit presencial o en paper.

Aquests convenis s’han signat en el marc de les Diades AOC, que consisteixen en unes sessions explicatives, que es fan de forma itinerant per tota Catalunya on es donen a conèixer tots els projectes i serveis que s’ofereixen des del Consorci AOC des de la perspectiva de la col·laboració i l’intercanvi d’informacions entre les administracions.

X