[Resolta] [AOC]Incidència detectada i resolta al servei del SIR 2.0