[Ajornat] [AOC] Canvi de domini de l’URL de descàrrega de DESA’L

Arran de la millora tecnològica a la Plataforma Col·laboració Interadministrativa (PCI) informada en el comunicat Canvi de dominis a l’entorn de preproducció i producció a la PCI, també s’ha modificat el domini de la URL de descàrrega de DESA’L.

El canvi de domini és el següent:

Domini actuals – DESA’L Descàrrega

https://serveis.app.aoc.cat/prjServeisComunsDESALWeb/descarrega?guid=<UUID>

Nou domini – DESA’L Descàrrega

https://serveis3.app.aoc.cat/CAOC-PCI30-MSC-DESAL/descarrega?guid=<UUID>

Per a que els integradors puguin realitzar els canvis de configuració oportuns, l’actual domini conviurà amb el nou fins el 15 de gener de 2021.

Per tal de poder validar el correcte funcionament, també s’ha fet el canvi a l’entorn de preproducció i el nou domini ja es troba operatiu.

El nou domini de l’entorn de Preproducció (PRE) és:

Nou domini – DESA’L Descàrrega PRE

https://serveis3-pre.app.aoc.cat/CAOC-PCI30-MSC-DESAL/descarrega?guid=<UUID>

Aquesta informació es veurà reflectida en el punt al punt 3.1.5 del document d’integració del MUX descàrrega que podreu trobar a la FAQ:  Com descarregar la documentació dels assentaments del MUX?. També podreu trobar la taula amb les IPs corresponents als nous dominis a la FAQ: IPs dominis serveis3.

Els nous dominis tenen configurats certificats de servidor de les arrels d’EC-ACC i EC-SectorPublic, per tant, haureu de revisar la confiança amb les següents arrels:
– clau arrel de l’entitat certificadora
– clau de l’entitat de certificació

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’Integradors.