El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) publica el servei del Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica per a l’any 2021

S’ha publicat la convocatòria de subvencions destinades al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica (SOC – Suport i acompanyament a la planificació estratègica) (ref. BDNS 575651).

Els ens locals poden presentar les seves sol·licituds de subvenció fins al dia 15 de setembre de 2021.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, al servei SOC – Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica 2021.