L’AOC proposa mesures per agilitzar l’obtenció telemàtica de certificats digitals

Arran de la situació actual d’estat d’alarma la majoria d’oficines d’atenció al ciutadà que lliuren certificats digitals estan tancades. Això està provocant problemes greus a molts professionals autònoms i ciutadans que només poden utilitzar un certificat digital reconegut (FNMT, idCAT Certificat, etc) o bé Cl@ve PIN amb registre presencial per a fer tràmits electrònics amb organismes de l’Administració General de l’Estat (AGE). El servei idCAT Mòbil no està acceptat per l’AGE. Una problemàtica similar també es dona, en casos concrets, amb alguns tràmits de la Generalitat de Catalunya i d’alguns Ajuntaments, que exigeixen l’ús d’un certificat digital

En la situació actual hi ha usuaris als quals se’ls ha caducat el certificat recentment i ara no el poden renovar perquè la normativa vigent només permet renovar-ho una vegada i haurien d’anar al registre presencial per a obtenir-ne un de nou. Hi ha usuaris que havien delegat la gestió dels seus tràmits a una gestoria però ara (pel motiu que sigui) no ho pot fer. O bé, nous usuaris que no havien tramitat electrònicament anteriorment i que ara volen accedir als nous serveis que l’Administració ofereix.

Per altra banda, existeix l’identificació estatal Cl@ve PIN. Té dues modalitats: el registre avançat que requereix la personació en una oficina i permet fer moltes actuacions amb l’AGE, de forma similiar que amb el certificat digital. I, també, té el registre bàsic, es demana per Internet però per activar-lo, cal introduir un codi que s’envia correu postal, i en aquests moments Correos no garanteix l’enviament.

Per aquests motius, des l’AOC estem impulsant mesures que permetin resoldre de forma excepcional i temporal aquesta problemàtica. Concretament hem realitzat les següents accions:

  • Proposar a l’AGE l’aplicació de 3 mesures alternatives que són complementàries
    • Aprovar una norma que permeti l’obtenció d’un nou certificat digital des de casa mitjançant videoconferència. Això, permetria el lliurament d’idCAT Certificats.
    • Modificar el procediment del obtenció en línia del Cl@ve PIN (registre bàsic), de forma que el codi d’activació s’enviés per un missatge SMS. Alhora caldria flexibilizar el seu ús en la majoria dels tràmits i gestions de l’AGE.
    • Acceptar l’idCAT Mòbil com a servei d’identificació digital vàlid per a fer tràmits amb l’AGE de forma similar al Cl@ve PIN.
  • Contactar amb les administracions catalanes que exigeixen l’ús exclusiu de certificats digitals per a fer determinats tràmits que flexibilitzin els seus criteris i permetin l’ús de l’idCAT Mòbil de forma excepcional i temporal.