Les 10 tendències tecnològiques pel 2020, segons Gartner

La reconeguda consultora Gartner ha publicat recentment un article molt interessant amb les 10 principals tendències tecnològiques pel 2020. En aquesta infografia podeu veure un resum.

Gartner Top 10 Strategic Technology trends, 2020. Hyperautomation, practical blockchain, AI security, multiexperience, democratization, human augmentation, transparency and tractability, the empowered edge, distributed cloud, and autonomous things.