Termini per la tramesa a RPC de les dades contractuals de l’any 2017

El dia 16 de febrer de 2018 és el darrer dia per a trametre al Registre Públic de Contractes les dades contractuals corresponents a l’exercici 2017. Des dels Serveis Tècnics del RPC s’ha detectat que encara hi ha un volum elevat de contractes que ja estan informats però es troben pendents de trametre, per tant us demanem que els reviseu i feu la tramesa al més aviat possible. Cal comunicar de forma definitiva totes les dades contractuals de 2017, incloses pròrrogues, modificacions i liquidacions.

En aquest sentit, el proper dia 16 de febrer de 2018, cal que totes les dades relatives als contractes estiguin informades al RPC i que les que en aquest moment encara es trobin en l’estat ”organisme contractant” o  “contracte retornat” estiguin degudament trameses.

Per a facilitar-vos aquesta tasca, us comuniquem que el dia 31 de gener el Registre Públic de Contractes, disposarà d’una nova funcionalitat que permetrà fer una càrrega per Excel dels contractes menors d’import adjudicat igual o inferior a 5.000 euros amb una nova plantilla reduïda (que demana informar menys camps). Dintre de l’apartat de “càrrega de contractes menors” trobareu, a partir d’aquesta data, la nova plantilla per menors d’import reduït i en el Excel amb les instruccions per a la càrrega de contractes menors trobareu una nova pestanya amb les instruccions específiques per a la càrrega de la plantilla reduïda.

Per a la resta de contractes menors d’import superior a 5.000 euros es podrà continuar utilitzant la plantilla de contractes menors habitual.

A partir del dia 31 de gener també s’aplicarà el llindar de 5.000 euros per informar els menors online individualment a la pàgina del Registre de Contractes de la Generalitat de Catalunya, de forma que podreu accedir a una pantalla de menors reduïts dintre de l’apartat “adjudicació” que només permetrà informar contractes de 5.000 euros o menys i la resta de menors s’hauran d’informar per la mateixa pantalla que la resta de contractes informant en el camp de procediment d’adjudicació que son contractes menors.

Addicionalment, us comuniquem que la incidència al servei DESA’l que a finals de l’any 2017, va afectar a la càrrega automàtica dels documents, pujats a Registre Públic de Contractes, cap al DESA’l dels òrgans de contractació del món local, va ser resolta i ja podeu tornar a trametre els contractes que quedessin en estat “organisme contractant” a RPC per aquest motiu.