El Govern fa públiques les dades d’ús dels canals digitals de la Generalitat

El Govern ha posat en marxa gencatgram, que registra en un mateix entorn totes les dades i l’activitat dels diferents canals digitals del Govern i del conjunt de la Generalitat, i ha posat a disposició dels ciutadans totes aquestes dades. El gencatgram constitueix un punt d’inflexió en el monitoratge i l’avaluació de l’activitat i l’impacte dels canals digitals de l’Administració.

Amb l’obertura d’aquestes dades, és el ciutadà qui avalua l’impacte i eficàcia d’aquests canals digitals i fa realitat, així, un dels principis fonamentals del govern obert. El primer producte resultant és el web per mostrar dades d’activitat de Twitter, Facebook i blogs a WordPress. Properament s’inclouran els webs, els tràmits i les aplicacions mòbils.

S’obren totes les dades perquè el ciutadà pugui consultar la informació distribuïda arreu dels canals oficials de la Generalitat en les diferents plataformes, amb la intenció que sigui ell qui segueixi i valori si aquells canals responen als objectius pels quals existeixen i que van ser definits prèviament.

El primer mòdul d’aquesta nova infraestructura és el web d’activitat de serveis digitals http://activitat.serveisdigitals.gencat.cat, que fa visibles les dades d’activitat dels canals oficials de la Generalitat a Twitter, Facebook i els blogs. Amb aquest web es pot fer seguiment de l’activitat de tots els perfils oficials de la Generalitat, veure’n l’evolució de l’audiència, els continguts més rellevants, el grau d’interès del perfil….

En aquest sentit, gencatgram fomenta la transparència i una avaluació crítica per part de la ciutadania i altres governs mitjançant la compartició de les dades. Aquesta és la funcionalitat més innovadora i disruptiva de gencatgram, perquè fa realitat un dels preceptes més importants en la governança oberta, ja que facilita que la ciutadania monitoritzi l’activitat del Govern i l’Administració a les xarxes socials, als webs, als serveis mòbils i altres canals digitals d’atenció ciutadana.

A més, la nova aplicació fa evident que el principal consumidor de les dades obertes d’un govern és el govern mateix; així doncs altres comptes poden utilitzar aquesta informació per millorar la seva presència i aprendre d’altres perfils més reeixits, com també trobar continguts interessants per compartir amb la seva audiència.

En la vessant més tecnològica, gencatgram actua com a arxiu i directori i està conceptualitzat des de l’inici com a nucli i origen de dades per a altres productes, com ara panells de control, directoris, font de dades per a investigació i recerca, components del web…

També té habilitat un accés obert via API (sigles en anglès de application programming interfaces o interfície de programació d’aplicacions, mòdul que permet que un programa informàtic es comuniqui amb un altre) a les dades per poder construir components, aplicacions i altres serveis a partir de les dades que té emmagatzemades.

Per què gencatgram?

En la darrera dècada ha canviat radicalment la relació entre les organitzacions i la ciutadania. Les millores en la connectivitat i l’aparició de nous dispositius mòbils han conduït a l’aparició de noves eines i canals digitals que obren noves possibilitats i vies de relació: xarxes socials, missatgeria instantània i aplicacions mòbils.

La Generalitat de Catalunya, amb la voluntat d’oferir el millor servei a la ciutadania, promou polítiques d’atenció en els entorns propis del ciutadà, participant de manera activa en ecosistemes aliens a l’organització. Es tracta d’un nou model de relació amb el ciutadà més descentralitzat que el clàssic model més vertical imperant.

Ara, amb el gencatgram, es fa un pas decidit cap a una atenció ciutadana basada en els principis de governança oberta. Per aquests principis, és la societat qui ha de monitorar l’activitat de governs i administracions, determinant l’eficàcia i la validesa de recursos i instruments creats i dedicats.