CÒPIA, el nou servei de generació de còpies autèntiques de l’AOC

CÒPIA és un servei que permet generar còpies autèntiques electròniques de documents en suport paper i així evitar l’entrada de documents en paper a les administracions. També permet generar còpies en paper autèntiques de documents electrònics mitjançant l’ús de codis segurs de verificació.

Aquest nou servei compleix amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent, en concret l’article 27 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, el qual regula la validesa i eficàcia de les còpies efectuades per les administracions públiques.

Actualment el servei només està disponible en modalitat d’integració i està previst que en el darrer trimestre de 2017 estigui disponible com una aplicació més dins de la plataforma EACAT i dins el servei ERES per tal de poder generar còpies autèntiques dels documents aportats pel ciutadà.

CÒPIA neix amb la voluntat d’esdevenir un servei comú i transversal que pugui ser utilitzat per totes aquelles aplicacions i serveis del Consorci AOC o bé per part d’altres aplicacions en poder de les administracions públiques que tinguin la necessitat de generar còpies autentiques.

Podeu ampliar la informació sobre el servei CÒPIA al web de l’AOC i resoldre els vostres dubtes des de l’àrea de suport.

Comentaris

 • Claudia Pujol ha dit:

  Jo tinc un dubte. Aquest servei permet realitzar còpies electròniques segures de documents en suport paper, però el podrà utilitzar el ciutadà quan realitzi un tràmit des de casa? Amb quins “aparells” és compatible (escàner, impresores multifuncions, etc.)? en tant si és necessari un model concret.
  Gràcies.

  • rnualart ha dit:

   El servei de generació de còpies autèntiques està pensat per les còpies efectuades per les administracions públiques (les còpies realitzades pel propi ciutadà queden fora de l’abast de la solució) tal i com estableix l’article 27.1 de la Llei 39/2015:
   Cada Administració pública ha de determinar els òrgans que tinguin atribuïdes les competències d’expedició de còpies autèntiques dels documents públics administratius o privats.
   A aquests efectes, l’Administració General de l’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals poden efectuar còpies autèntiques mitjançant un funcionari habilitat o mitjançant una actuació administrativa automatitzada

   Pel que fa als “aparells” compatibles amb la solució, el Consorci AOC no ha pogut validar quins escàners o dispositius són compatibles perquè n’hi ha molts. El que si hem fet és utilitzar els estàndards més comuns per establir la connexió entre la nostra solució i el maquinari d’adquisició d’imatges per tal de garantir la màxima compatibilitat:
   Per sistems Windows s’utilitza el WIA (Windows Image Acquisition)
   Per sistemes MAC OS X s’utilitza el ICA (Image Capture Application).
   Trobaràs més informació en la següent FAQ:

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *