Millores en la personalització dels ítems del servei SEU-e 2.0 i Transparencia

captura

Entre les novetats que s’inclouen a la darrera versió de SEU-e 2.0 i Transparència cal remarcar tres noves funcionalitats que permeten personalitzar la descripció ciutadana, amagar les metadades i l’edició del contingut dels ítems Pressupost i Liquidació del pressupost.

La descripció ciutadana és una explicació per tal que la ciutadania entengui a què fa referència un determinat ítem. A les versions anteriors del servei, aquesta informació no era editable per part dels ens, però ara ja es pot es escriure un text alternatiu al que ve proposat per defecte, tot seguint les instruccions següents: Com personalitzar la descripció ciutadana?
Les metadades, situades a la part inferior de cada ítem, no són editables. No obstant això, amb aquesta nova versió del servei, sí podem decidir de mostrar-les o amagar-les a partir d’aquestes indicacions: Com personalitzar les metadades?

En darreres versions del servei, també han estat modificats els ítems Pressupost i Liquidació del pressupost el quals han estat dividit en tres subapartats: Despeses per programaIngressos: classificació econòmicaDespeses: classificació econòmica. Per defecte, quan obrim aquests dos ítems, serem redirigits automàticament a la pestanya de Despeses per programa.

Per tal d’editar aquests subapartats cal tenir en compte les següents explicacions: Com editar el contingut dels ítem Pressupost i Liquidació del pressupost?