Taula de classificació per a identificar els tràmits associats a la implantació d’activitats

La Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica suposa un canvi important en la tramitació de les activitats municipals. Aquesta llei estableix que les activitats innòcues i de baix risc (el 75% del total) queden incorporades a l’annex de la Llei, amb tramitació mitjançant una Declaració Responsable d’Obertura, o bé Comunicació Prèvia d’Obertura, amb la possibilitat d’un Informe Previ en matèria d’Incendis quan s’escaigui.

Per ajudar-vos en la classificació de les activitats, hem inclòs al Servei FUE Local una nova versió de la taula de classificació d’activitats. Aquesta taula us servirà per conèixer la tipologia de tramitació que aplica d’una manera més acurada.

D’altra banda, el Canal Empresa ha definit els criteris i calendaris que un ens ha de complir per a ser FUE. Recordeu que si utilitzeu l’e-TRAM, des del Consoroci AOC us facilitarem el compliment de tots els requeriments de manera automàtica, tal i com vam fer al facilitar-vos l’alta automàtica del tres tràmits obligatoris (desplegats a 744 ens). Us oferim el llistat dels ens que tenen activats els 3 primers tràmits obligatoris.

Des del Servei FUE Local estem treballant per adequar els set tràmits que a Canal Empresa s’indica com a obligatoris. Es preveu oferir l’automatització a tots els ens interessats abans del proper 13 de febrer de 2016 per esdevenir ens FUE.

Aquells ajuntaments que vulguin sol·licitar el servei utilitzant solucions pròpies de tramitació (diferents a l’e-TRAM), hauran de ser FUE abans del 13 d’agost de 2016, i al web del servei disposen tant dels models de tràmits i formularis, així com la documentació tècnica necessària per a realitzar les integracions. Només cal sol·licitar el servei FUE Local en modalitat integració.