Europa treballa en la lliure circulació de documents públics

El Comité de Representantes Permanentes de la UE (COREPER) ha aprovat un paquet transaccional, acordat amb el Parlament Europeu, per crear un Reglament que faciliti la llibertat de circulació dels ciutadans, en simplificar els requisits aplicables a la presentació de determinats documents públics en la UE.

Aquest reglament té per objecte simplificar els procediments per a la presentació transfronterera dels documents públics sobre aspectes relatius a l’estat civil (com el naixement, la defunció, el matrimoni i les unions registrades), i els documents que certifiquin l’absència d’antecedents penals.

El reglament també contempla els documents públics que es poden requerir als ciutadans de la UE quan vulguin votar o presentar-se com a candidats a les eleccions al Parlament Europeu o a les eleccions municipals. Aquesta nova normativa evitarà la necessitat de legalització i altres tràmits i contribuirà directament a la creació de l’Europa dels ciutadans.

Quan la Comissió d’Assumptes Jurídics del Parlament Europeu hagi aprovat el paquet transaccional (el proper 12 de novembre de 2015) els textos jurídics tornaran al Consell al desembre de 2015 amb l’objectiu d’aconseguir un acord polític. Després de l’adopció formal de la posició del Consell en primera lectura, els textos se sotmetran a votació en segona lectura en el Ple del Parlament Europeu.

Font: Revista “Europa en Breve”, núm 34, Setmana del 26 de octubre de 2015