Jornada “Registre Públic de Contractes al món local: funcions i obligacions”

El proper dimarts 3 de novembre se celebra la Jornada “Registre Públic de Contractes al món local: funcions i obligacions”. Aquesta jornada pretén informar, difondre i sensibilitzar les administracions locals de Catalunya i els ens que integren el seu sector públic de la idoneïtat del Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya com a instrument per donar compliment a les previsions derivades del marc legal vigent en matèria de comunicació de dades contractuals i de transparència en la contractació pública.

Aquesta jornada està destinada a secretaris, interventors i gerents de tots els ens que conformen l’Administració Local de Catalunya.

La inscripció és gratuïta i s’ha de fer a través de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Podeu consultar més informació