Registre del sector públic local de Catalunya

Us recordem que dins la plataforma EACAT teniu a la vostra disposició el Servei del Registre del sector públic local de Catalunya, que substitueix el Servei del Registre d’ens locals de Catalunya, mitjançant el qual podreu tramitar la inscripció, la modificació de dades i la cancel·lació de les inscripcions dels ens en aquest Registre.

Els ens locals tenen l’obligació de sol·licitar la seva inscripció o cancel·lació, en el termini d’un mes des de la seva data de constitució o dissolució respectivament, així com comunicar a la Direcció General d’Administració Local qualsevol modificació de les dades inscrites.

Una de les novetats que presenta el Registre del sector públic local de Catalunya és la incorporació d’una nova subsecció relativa a les fundacions adscrites a un ens local dins la secció corresponent a altres ens dependents, adscrits o vinculats als ens locals.