Open data: el futur d’Internet

The Open Data Institute, afincada a Londres, treballa per liderar el moviment de les dades obertes al món, que compara amb el naixement de la World Wide Web fa 24 anys. I és que el seu creador és el mateix.

D’aquesta manera, Tim Berners Lee, vint-i-dos anys després d’inventar el World Wide Web va crear The Open Data Institute, organisme que treballa per fomentar que les dades, siguin públiques o privades, siguin obertes, en formats reutilitzables i gratuïtes i que tant empreses com ciutadans les puguin utilitzar i re-valoritzar.

The Open Data Institute va néixer el 2002, com una organització sense ànim de lucre que accelera ‘startups’ i promou negocis de dades obertes.

Us recomanem la lectura d’aquest article sobre aquesta institució: The Open Data Institute