L’EACAT permet major agilitat en els tràmits de salut entre el Departament de Salut i els ens locals

La Secretaria de Salut Pública, en col·laboració amb la Unitat d’Organització de la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció de Serveis, implementa des del 15 de juny, a través de l’EACAT, l’última fase de desplegament del servei de comunicacions electròniques al Servei Regional de Tarragona-Terres de l’Ebre i les Unitats de Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.
Les comunicacions tenen com a destinataris -i també usuaris-tots els ens locals de Catalunya.
El canal de comunicacions electròniques de salut pública es va iniciar al servei Regional de Barcelona l’any 2011, i des del seu inici, s’han tramitat més de 4.800 comunicacions entre l’ASPCAT i els ens  locals, a través de l’EACAT.
El desplegament de l’EACAT està en línia amb el Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP), que en un dels seus eixos planteja un compromís interadministratiu que pretén millorar l’eficàcia, l’eficiència i l’equitat de les intervencions de les administracions que afecten a la salut de la població, fomentant la col·laboració entre administracions, especialment en l’administració local.

Per a més informació, consulteu el següent enllaç: Salut Pública – EACAT