Els ajuntaments, obligats a notificar electrònicament les sancions de trànsit

La sentència núm. 498/2011, de 7 de juny de 2011, del Tribunal de Justícia de Madrid obliga una administració (l’Agència Tributària) a notificar electrònicament als ciutadans quan hagin escollit aquest mitjà com a via de comunicació preferent amb l’administració (vegeu la notícia)

Aquesta sentència afecta especialment als ajuntaments a l’hora de notificar les sancions de trànsit donat que ratifica l’obligació de l’administració local de notificar electrònicament aquestes sancions a aquells ciutadans que prèviament s’hagin donat d’alta a l’adreça electrònica viària (AEV), limitant, per a aquests casos, qualsevol altra opció de notificació.

Per la seva banda, la Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual es modifica el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, ja va incloure com a novetat la substitució del domicili físic per l’electrònic (Adreça Electrònica Viària o DEV) i la notificació electrònica amb efectes legals a través de l’AEV o del Tauler Edictal de Sancions de Tràfic (TESTRA), una nova web certificada per a la notificació de totes les sancions, en substitució dels actuals edictes que es publiquen en els butlletins oficials de la Província o de la Comunitat Autònoma.

En aquest sentit, l’article 77 de la Llei 18/2009 obliga a les administracions amb competències sancionadores en matèria de trànsit a notificar les denúncies, que no es lliurin a l’acte, a l’adreça electrònica viària, limitant l’opció de notificar al domicili de l’interessat per aquells casos en que el ciutadà no estigui donat d’alta a l’AEV.

Cal apuntar que la Llei 18/2009 només estableix l’obligatorietat de donar-se d’alta a l’AEV a les persones jurídiques que obtenen o modifiquen, amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquella llei, una autorització administrativa de circulació d’un vehicle, deixant llibertat d’elecció per a la resta de ciutadans.

No obstant, a la llum de la Llei 18/2009 i de la sentència del TSJ de Madrid, l’administració local estarà obligada a notificar electrònicament les sancions de trànsit a les persones jurídiques obligades i a les persones jurídiques o als ciutadans que s’hagin donat d’alta lliurement a l’AEV, a partir del proper 25 de maig de 2012, data en la qual aquesta obligació resultarà exigible per a les administracions locals segons la disposició Transitòria segona de la Llei 18/2009. Segons la sentència analitzada, i si la jurisprudència segueix la mateixa línia, les notificacions realitzades al domicili dels afectats que hagin manifestat la seva voluntat de ser notificats electrònicament, s’hauran d’entendre com a no vàlides.

e-NOTUM resol aquesta necessitat

Per fer front a aquest repte, el Consorci AOC ha adaptat el seu servei de Notificacions Electròniques (e-NOTUM), integrant el seu sistema amb el de l’adreça electrònica viària, de forma que els ajuntaments usuaris d’e-NOTUM podran notificar electrònicament les sancions de trànsit als seus ciutadans donant compliment a totes les obligacions derivades de la legislació actual.

Per més informació també podeu consultar com fer notificacions de trànsit des dels ens locals

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *