Sistema de disseny

Sistemes de Disseny AOC per a la ciutadania i el personal de l'Administració

Dos recursos per millorar l’experiència de la ciutadania i la dels treballadors públics, agilitzant la creació de serveis de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC)

Què és un Sistema de Disseny?

És un conjunt de normes, directrius i principis pròpis per al disseny i desenvolupament de productes digitals, assegurant la consistència en termes d’estil, disseny i funcionalitat.

En què ens ajuda un Sistema de Disseny?

  • null
    Consistència en l’àmbit d’estil, disseny i funcionalitat fa que els serveis digitals resultin familiars, generin confiança i siguin més fàcil d’utilitzar.

  • null
    Proporciona una biblioteca de components reutilitzables i una guia coherent d’implementació, per a major efectivitat.

  • null
    Disseny dels components segons principis d’accessibilitat, perquè totes les persones, més enllà d’unes certes limitacions, puguin interactuar.

Els nostres principis de disseny

Senzillesa

Simplicitat i usabilitat, eliminant complexitat i elements redundants per a una experiència clara i intuïtiva dels usuaris.

Col·laboració

Participació conjunta, per crear solucions centrades en les necessitats dels usuaris, més adaptades i satisfactòries per a tothom.

Digitalització

Optimització de recursos per a una major eficiència, actualitzant i reutilitzant els components per a experiències consistents.

Sistema de Disseny per a ciutadà i empresa

Acosta l’administració a la ciutadania amb un llenguatge planer i comunicació simple. Facilita la interacció amb un disseny net i espaiat per a un públic divers i ús esporàdic. L’estil neutre permet la integració en organismes administratius.

Sistema de Disseny pel treballador públic (EACAT)

Requereix menys aclariments per la familiarització i ús habitual que els usuari fan d’aquests serveis. El disseny és compacte i garanteix la usabilitat i escalabilitat de les eines de treball.

Escriptura, to de veu i llenguatge

Des de l’AOC es treballa per crear contingut clar, concís i proper per guiar als usuaris a través dels serveis digitals. S’utilitza un llenguatge planer i accessible, evitant tecnicismes per facilitar la comprensió i milloranr la seva experiència d’ús.

Així s'integren els nous Sistemes de Disseny a cada servei

Troba la informació que necessites

Vols dissenyar a partir dels nostres sistemes de disseny?
Aquests sistemes de disseny són fruït de l’esforç que estem fent per millorar l’experiència d’usuari dels serveis AOC.

Si vols fer servir els nostres sistemes de disseny o vols més informació, contacta amb nosaltres.