Els cursos dels serveis AOC s’han actualitzat i han evolucionat cap a tutorials interactius on poder aprendre el funcionament dels serveis i aclarir qualsevol dubte.

A través de pantalles on es poden escollir diferents opcions podeu aprendre quines són les principals característiques i utilitats dels serveis AOC i fer un ús correcte d’alguns d’ells com ara CÒPIA, EACAT, e-NOTUM, e-TAULER, e-TRAM, e-VALISA, Hèstia, Portasignatures, PSCP i Via Oberta, entre d’altres.

Actualment hi ha disponibles els tutorials dels serveis:

X