TSF – Tràmits Contracte Programa – Justificació econòmica mesures COVID-19

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF), pel bon desplegament del Contracte Programa, signa addendes amb els ens locals, on es concreten els serveis / programes que cada ens local ha de desenvolupar en el seu territori, així com els imports que les parts han d’aportar pel correcte desenvolupament d’aquests serveis / programes.

Enguany, aquestes mesures han inclòs tot un seguit de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant l’exercici 2020.

Com és habitual, cada ens local ha de fer una justificació econòmica d’aquestes mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant l’exercici 2020, emmarcades dins del Contracte Programa.

Les dades que s’han de recollir fan referència sempre al període comprés entre el 15 de març i el 31 de desembre de l’any anterior al moment de la recollida.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits del Departament i, concretament, al servei TSF – Tràmits Contracte Programa – Justificació econòmica mesures COVID-19

X