Subvencions per a la realització d’activitats de promoció i difusió de la literatura en català

S’ha obert la convocatòria per a les subvencions de promoció d’activitats literàries.

El termini de presentació de sol·licituds és del 29 de maig al 13 de juny de 2018.

Trobareu més informació sobre aquestes subvencions a les seves bases reguladores:

X