Sol·licitud d’informes preceptius per a la tramitació de llicència ambiental

computer-grassA partir d’ara els ens locals de les demarcacions de Barcelona i de la Catalunya Central que tramitin una llicència ambiental de competència municipal poden presentar una única sol·licitud d’informes preceptius a la delegació territorial del Govern corresponent, mitjançant la plataforma EACAT.

La delegació territorial traslladarà la sol·licitud d’informes als òrgans de la Generalitat corresponents i trametrà els informes emesos.

El nou servei suposa un estalvi en temps i en cost econòmic, ja que amb una la sol·licitud s’adjuntarà el projecte bàsic una única vegada.

Cal llegir atentament el document “Recomanacions de contingut del projecte bàsic amb estudi ambiental” accessible des de la fitxa del catàleg de tràmits de l’EACAT.

X