S’obre el període per a les subvencions Programa Treball i Formació (PANP) 2014

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb el Programa Treball i Formació pretén afavorir la inserció laboral i millorar l’ocupabilitat de les persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi.

Les actuacions a desenvolupar són:

– Accions d’experiència laboral que consisteixen en la contractació laboral les persones participants per part d’entitats locals per a la realització de treballs de caràcter públic i interès social, durant 6 mesos a jornada completa.

– Accions formatives, d’entre 80 i 120 hores de durada, d’assistència obligatòria per part de les persones participants durant la jornada laboral.

– Accions de coordinació i prospecció d’empreses a realitzar per part de les entitats beneficiaries mitjançant la contractació de personal tècnic, durant 7 mesos al 70% de la jornada, per a facilitar a les entitats locals la gestió del programa i donar suport als processos ocupacionals que realitzen les persones participants al llarg del Programa.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 8 d’agost d’enguany, d’acord amb l’ordre EMO/221/2014 publicada al DOGC núm. 668 de 21 de juliol d’enguany .

Aquest programa podrà estar cofinançat en el marc d’un Programa Operatiu de l’objectiu de “Inversió en Creixement i Ocupació” del Fons Social Europeu, pel període 2014-2020.

Trobareu el servei a l’EACAT amb el nom: “SOC – Programa Treball i Formació (PANP)”.

X