Recursos per a l’adaptació a la factura electrònica dels proveïdors de la Generalitat de Catalunya

Product-documentation-256A partir del passat 15 gener de 2015, i segons la llei 25/2013 de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures entre els proveïdors de béns i serveis i les administracions públiques s’hauran de tramitar electrònicament. Amb aquest sistema es pretén estalviar costos administratius i agilitzar el procediment de pagament.

En aquest sentit, el servei e.FACT ha estat declarat per part del Govern de la Generalitat de Catalunya com a punt general d’entrada de factures electròniques de la totalitat del sector públic de les administracions catalanes.

Per altra banda, la Generalitat de Catalunya va signar el passat 15 de setembre un acord amb l’Administració General de l’Estat adherint-se al punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració General de l’Estat (FACE). L’acord, seguint el que disposa la referida Llei, assigna el servei de factura electrònica de l’AOC, e.FACT, com a punt general d’entrada de factures-e de la totalitat del sector públic de les administracions catalanes.

Amb l’objectiu de facilitar la tasca d’adaptació als proveïdors de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, el Departament d’Economia i Coneixement ha englobat tota la informació relacionada amb aquest tema en el seu web, on s’hi inclou:

  • Guia per l’emissió de factures electròniques a la Generalitat de Catalunya i al seu sector públic
  • Relació d’entitats i empreses públiques davant de les quals s’ha de facturar electrònicament
  • Directori comú d’unitats orgàniques i oficines (DIR3)
  • Suport a proveïdors
  • Altra documents de referència

Podeu consultar més informació i enllaç a la documentació a la següent notícia d’iDigital: Adaptació de la Generalitat de Catalunya a la factura electrònica

X