Present i futur en licitació electrònica

La Càtedra de IESE sobre Govern i Lideratge a l’Administració Pública ha publicat el document ‘La licitación electrónica en el sector público español. Presente y futuro’. Un interessant document on s’apunta que el conjunt de les administracions espanyoles podrien arribar a estalviar 2.500 milions d’€ anuals si es generalitzés entre aquestes la licitació electrònica.  Més de 541 milions dels quals provindrien dels ens locals on el seu ús actiu encara no arriba a l’1% del total.

Les accions que aportarien l’estalvi per a les administracions serien, d’una banda, la substitució del paper del sistema tradicional i, de l’altra, un ús compartit d’aplicacions que es trobessin al núvol.

A més, una aposta per la licitació electrònica aportaria beneficis també per a les empreses licitadores com per exemple, la clàssica ampliació horària per a les transaccions, la reducció de temps en la resolució dels procediments, un increment de la transparència, etc.; així com estalvis econòmics valorats en 6’5€ per cada document gestionat electrònicament i un augment calculat del 72% de la seva productivitat.

X