Els guardons Medalla i Placa al treball President Macià resten oberts per a la presentació de candidatures, a través d’EACAT

medalla-1294004__180
El termini de presentació de candidatures als guardons Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià va del 23 de juliol al 30 de setembre de 2016.

La distinció Medalla al treball President Macià s’atorga com a reconeixement a aquelles persones que hagin destacat per les seves qualitats o mèrits personals o pels serveis prestats en benefici dels interessos generals, dins del món del treball i en especial a:

  1. Persones que hagin demostrat un alt esperit de superació personal i/o professional, tot vencent les pròpies limitacions físiques, psíquiques o socials en l’entorn de treball i/o motivades per millorar la seva formació teòrica i pràctica.
  2. Persones amb alt esperit emprenedor que hagin portat a terme les seves iniciatives i/o projectes d’empresa apostant per idees innovadores des del punt de vista laboral, originals i adaptades a les exigències d’una societat moderna, avançada i socialment responsable.
  3. Persones que promoguin el diàleg i la concertació social per modernitzar les relacions laborals.
  4. Persones que han mostrat una especial dedicació en la seva feina diària en benefici dels interessos de la societat.
  5. Persones que gràcies al seu treball han aportat importants avenços que han contribuït a fer realitat una societat més desenvolupada i preparada per afrontar els nous reptes.
  6. Persones que per la seva gran sensibilitat social han contribuït a fer realitat la integració laboral dels col·lectius més desfavorits socialment.

La distinció Placa al treball President Macià s’atorga com a reconeixement a les empreses o organitzacions en les categories següents:

  1. Seguretat i salut en el treball.
  2. Igualtat d’oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar.
  3. Responsabilitat social empresarial.
  4. Foment de la creació d’empreses i de l’ocupació de qualitat.
X