Justificació de subvencions per a la millora de les infraestructures en equipaments escènics i musicals per a un període biennal

El Departament de Cultura, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), obre el període per a la Justificació de les subvencions per a la millora de les infraestructures en equipaments escènics i musicals per a un període biennal.

Recordeu que els tràmits de justificació es fan des de Tràmits / Els meus tràmits.

X