Justificació de les subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024

El Departament de la Presidència obre el termini de justificació de les subvencions atorgades al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) i, en concret, per a la seva primera anualitat, any 2020.

El període de justificació finalitzarà el 31 de desembre de 2025.

Per poder descarregar el formulari és necessari accedir al vostre expedient des de la pestanya Tràmits / Els meus tràmits.

La resta de la documentació disponible per poder tramitar la justificació podeu trobar-la a Tràmits / Catàleg de tràmits i cercar el servei PRE – Subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024.

X