Informació sobre els Punts Generals d’Entrada de Factures e.FACT i FACe

information_256

A partir del 15 de gener de 2015, arran de l’entrada en vigor de la Llei 25/2013 d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, i l’adequació necessària a aquesta tant per part de proveïdors i com d’Administracions Públiques, hem rebut nombroses consultes relacionades amb els Punts Generals d’Entrada de Factures e.FACT i FACE.

Per aquest motiu, hem elaborat un document, que mantindrem actualitzat amb la darrera versió. us enviem un enllaç al nostre web on trobareu la informació actualitzada al respecte.

Informació actualitzada sobre e.FACT i FACe

X