Finalització del termini per esmenar les sol·licituds d’ajuts al remodelatge urgent d’equipaments esportius

El 14 de maig de 2014 finalitza el termini per esmenar les sol·licituds de subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per a actuacions urgents d’adaptació a la seguretat, l’habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius existents per a l’any 2014.

Us recordem que, en cas que se us hagi requerit cap esmena, les respostes als requeriments s’han d’efectuar, a través de l’EACAT, mitjançant la tramesa “Resposta al requeriment d’esmena” del servei EACAT “PRE-CCE- Ajuts remodelatge urgent equipaments esp.”

 

 

X