Encàrrec de gestió entre l’AGE i la FNMT pels serveis de certificació electrònica

El Consell de Ministres ha autoritzat el finançament necessari per a un encàrrec de gestió global entre l’Administració General de l’Estat (AGE) i la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda (FNMT-RCM), per a la prestació dels serveis de certificació electrònica. Aquest encàrrec s’emmarca dins de l’Informe de la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques (CORA), i serà d’aplicació en els òrgans, organismes i entitats pertanyents a la Administració General de l’Estat.

A més, aquells organismes que no formin part de l’AGE, així com altres institucions i poders de l’Estat i / o societats estatals que exerceixin funcions públiques, podran sumar-se a l’encàrrec, prèvia vinculació del pressupost corresponent. Amb aquest encàrrec global es persegueix reduir l’esforç, temps i recursos dels departaments, organismes encomendantes i de la pròpia FNMT – RCM. A més, suposarà un estalvi de costos per a la Administració General de l’Estat i la possibilitat d’estendre els serveis de signatura electrònica a altres organismes.

L’entrada en vigor ha estat l’1 de novembre del 2014 amb la prestació de serveis als serveis centrals del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i l’1 de gener de 2015 per a la resta dels departaments i organismes inclosos en el seu àmbit d’aplicació, amb una vigència fins al 31 de desembre de 2015, podent prorrogar-se per anys naturals.

X