EMC – Sol·licitud de l’informe vinculant sobre l’anàlisi quantitativa del risc d’un establiment amb risc d’accidents greus

El Departament d’Empresa i Coneixement publica un nou servei perquè els ajuntaments puguin sol·licitar l’informe vinculant de compatibilitat urbanística d’un establiment amb risc d’accidents greus.

El nou servei s’estructura en 2 tràmits:

  • Sol·licitud de l’informe vinculant sobre l’anàlisi quantitativa del risc
  • Resposta al requeriment de documentació

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits del Departament i, concretament, al servei EMC – Sol·licitud de l’informe vinculant sobre l’anàlisi quantitativa del risc d’un establiment amb risc d’accidents greus.

X