Els certificats del Registre d’ens locals de Catalunya es poden tramitar per EACAT

A partir de l’11 d’agost, trobareu a EACAT el nou tràmit de certificat RELC -en el servei del Registre d’ens locals de Catalunya-, mitjançant el qual es podrà sol•licitar a la Direcció General d’Administració Local un certificat amb les dades que consten en el Registre d’ens locals de Catalunya dels diferents ens inscrits.

X