El MINHAP i el Consorci AOC signen un acord per a garantir la interoperabilitat entre els punts generals d’entrada de factura FACE (AGE) i e.FACT

community-158483_1280El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i el Consorci AOC signen un acord per a garantir la interoperabilitat entre els punts general d’entrada de factura FACE i e.FACT per tal que els ens locals puguin rebre factures d’ambdós punts indistintament.

D’aquesta manera, totes les administracions catalanes usuàries d’e.FACT poden rebre factures dels seus proveïdors a través d’e.FACT i FACe, indiferentment  i de forma transparent. Totes les factures es registraran electrònicament a EACAT o al registre electrònic propi de l’ens, i es trametran automàticament a l’aplicatiu de gestió comptable de l’ens (si escau) sense necessitat de cap actuació per part de l’ens.

Per a garantir la interoperabilitat, els ens adherits a e.FACT que no disposaven encara de codi del Directori Comú de Unidats Orgàniques i Oficines (DIR3) del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, se’ls ha donat d’alta en aquest directori atès que l’enrutament de les factures a cada ens es basa en aquesta codificació.

Així doncs, els proveïdors podran enviar còmodament les factures tant per FACE com per e.FACT i els ens, els podran gestionar còmodament amb l’eina de gestió de factures que utilitzen actualment, sense fer cap tasca addicional, independentment d’on les hagin lliurat els proveïdors, donat que els arribaran totes a través d’e.FACT.

Des del Consorci AOC valorem molt positivament aquest acord que facilita la gestió de les factures electròniques tant per a les administracions com pels proveïdors.

 

X