eFACT: Canvi per als ens integrats a MUX i que tenen el registre NO delegat

Una de les funcionalitats que ha mantingut eFACT, és la de permetre triar com s’han de registrar les factures:

  • Registre delegat: És eFACT qui invoca el procés de registre de les factures a través del servei de MUX. El mecanisme de registre està automatitzat i és immediat a la recepció de la factura.
  • Registre NO delegat: És l’ens qui, un cop descarrega la factura d’eFACT, li assigna número d’assentament d’entrada al registre, i el retorna cap a eFACT mitjançant l’estat “Registrada”. En cas que no s’informi l’assentament d’entrada en 24 h, l’eFACT invoca el procés automatitzat de registre mitjançant MUX.

Des de fa mesos, ja no es presta l’opció de “Registre NO delegat” per a les noves altes al servei eFACT.

Està previst que el dia 1 de juliol, tots els organismes que:

  • Tenen registre NO delegat, i
  • Estan integrats al servei de MUX,

passaran a la modalitat de “Registre delegat” en la que és eFACT qui activa el procés de registre automatitzat a través del servei MUX, i per tant les factures les descarregareu de l’eFACT ja registrades.

A partir de l’1 de gener de 2022, tots els organismes passaran a tenir “Registre delegat”, de manera que si no esteu integrats a MUX, el número de registre de la factura serà el que proporcioni el registre d’EACAT.

X