Contractació laboral de joves en pràctiques 2019

Cames creuades du'na persona jove
La Generalitat de Catalunya a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) impulsa  el Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. La finalitat d’aquest programa és aconseguir un canvi estructural de les condicions d’accés dels joves a l’ocupació.

La convocatòria per al 2019 d’aquesta subvenció vol incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de competència i experiència laboral.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 30 de juliol de 2019.

Trobareu més informació en les bases reguladores.

Per tramitar aneu a la secció Tràmits, en el Catàleg de tràmits del SOC i, concretament, al servei SOC – Contractació laboral de joves en pràctiques 2019.

X