Consulta sobre la facturació electrònica en contractació pública (II)

Us efegim el link  amb el qüestionari de la UE sobre la facturació electrònica en la contractació pública.

Podeu clicar aquí.

X