Certificació de la integració a la plataforma SIR

A partir de dilluns dia 23 Gener, i durant tota la setmana, l’equip de certificació de la Subdirecció General d’Impuls de l’Administració Digital i Serveis al Ciutadà, juntament amb l’equip de desenvolupament del Consorci AOC, faran les proves i certificació de la solució desenvolupada pel Consorci AOC, per a la integració de l’eACAT amb el servei SIR (Sistema d’Intercanvi de Registres) del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

Aquesta infraestructura permet l’intercanvi d’assentaments electrònics de registre entre les AAPP, amb independència de l’aplicació de registre utilitzada, sempre i quan estigui certificada en la norma SICRES 3.0.

X